Lean en mean

Legalmaster Advocaten is weliswaar bescheiden van omvang maar bezit ruime expertise op het gebied van vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, (internationaal) contractenrecht, intellectueel eigendom en mediarecht. De omvang én de aanpak van het kantoor garanderen optimale persoonlijke betrokkenheid en adequate, efficiënte juridische bijstand.

De advocaten zijn specialist op hun vakgebied. Afkomstig van grote, gerenommeerde kantoren hebben zij bewust gekozen voor een andere schaalgrootte. Maar met behoud van kwaliteit. Uiteraard wordt gestreefd naar goede en snelle oplossingen, maar wanneer procederen onvermijdelijk is, beschikken de partners over de juiste vaardigheden en ervaring.
ZIE TEAM

Legalmaster werkt zowel voor particulieren als voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Om haar opdrachtgevers optimaal te kunnen bijstaan worden er nauwe contacten onderhouden met notarissen, accountants, fiscalisten en andere experts op aanpalende gebieden. Desgewenst werken wij ook samen met uw vaste adviseurs. In beide gevallen zorgt dit voor een aangenaam kostenplaatje.
ZIE HONORERING